Naturhistoriska museet

Naturhistoriska museet är Göteborgs äldsta museum och har funnits sedan 1833.  Från början var museet beläget vid Ostindiska huset men flyttades 1923 till en egen byggnad i Slottsskogen. 1981 byggdes en tillbyggnad som fick ge rum för nya spännande utställningar och verkstäder.

Naturhistoriska Museet har som mål att alltid vara en trovärdig källa för lärande om naturarvet genom att basera alla sina utställningar på de resultat som den naturvetenskapliga forskningen gett. Deras vision är att få människor att intressera sig för och fascineras av naturen och dess mångfald.

Museet visar djur från hela världen och har bland annat ett antal utställningar om livets historia, livet i havet och olika miljöproblem. Bland alla de utställda djur som vi hittar på museet har den Malmska valen och den afrikanska elefanten blivit de djur som är mest berömda. Den Malmska valen var en ung hane som var över 16 meter och vägde 25 ton.

Den kom till museet som en donation från en direktör vid namn James Dicksson 1865. Några gånger om året får man som besökare möjligheten att beskåda valen från insidan genom att få sitta i den medan historien kring valarnas liv berättas.

Den afrikanska elefanten är känd världen över för att den klassats en ett av världens bäst uppstoppa djur. När den stora hanen fälldes var han cirka 45 år gammal och vägde 56 hela ton. Ett minst sagt imponerade djur.

På naturhistoriska museet hittar du även ett flertal olika intressanta samlingar. Samlingarna är intressanta på så vis att du får inspektera de olika djuren på väldigt nära håll och de ligger dessutom till grund för en stor del av forskningen. Museets samlingar omfattar närmare tio miljoner olika djur.

Sök hotell